Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 4 / 2018

Випуск № 4 / 2018    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Александрук І. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНА КАТЕГОРІЯ КУЛЬТУРА ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ АВТОРІВ)

Завантажити

Альзахрані Д. О.

ВИТОКИ КИТАЙСЬКОЇ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ

Завантажити

Васянович Г. П., Нагірняк М. Я., Лаврецький Р. В.

СОЦІАЛЬНИЙ ДИСКУРС У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантажити

Воловик А. А.

КОМПОЗИЦІЙНА ДОМІНАНТА КАЗКИ З ПОГЛЯДУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИМВОЛІКИ

Завантажити

Гайдук Н. А.

КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Завантажити

Губич П. В.

ДЕРИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТВОРЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Maryna Zembytska, Yulia Mazur.

STYLISTIC FEATURES OF ENGLISH ADVERTISING SLOGANS

Завантажити

Inha Kapustian.

POETIC SINGULARITY OF H. C. ANDERSEN’S NOVEL “ONLY A FIDDLER”

Завантажити

Лабенко О. В.

КОНЦЕПТ ХВОРОБА В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ: ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРС

Завантажити

Лазаренко В. В., Чухрій Н. М.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРОНОМЕНІВ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантажити

Лисанець Ю. В.

СВІТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ: НАРАТИВИ ПАЦІЄНТОК У ЛІТЕРАТУРНО-МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантажити

Лисова К. А.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОСТІ ЛІМІНАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Лотоцька Н. Я.

СТРУКТУРНЕ РОЗЗНАЧЕННЯ РЕЧЕНЬ З ЧУЖИМ МОВЛЕННЯМ У КОРПУСІ ТЕКСТІВ Р. ІВАНИЧУКА

Завантажити

Malanyuk M. S., Barnych I. I., Svydnytska-Ilkiv N. V.

THE CONCEPT OF EVIL IN A. CHRISTIE’S DETECTIVE STORIES

Завантажити

Павлюк Х. Т.

МЕТАФОРИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ ANGER (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ-АНТИУТОПІЙ ЛОРЕН ОЛІВЕР DELIRIUM, PANDEMONIUM, REQUIEM)

Завантажити

Пальчевська О. С.

БІБЛІЙНІ ПРЕЦЕДЕНТНО МОТИВОВАНІ НОМІНАЦІЇ «НАРОДНОЇ МОВИ» XIX СТ.

Завантажити

Попко І. А.

ПРОФІЛЮВАННЯ У ТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ

Завантажити

Савчук А. Я.

ФУНКЦІЇ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В НАУКОВО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Свириденко О. М.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ ЕПІСТОЛЯРНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ М. КОСТОМАРОВА

Завантажити

Содель О. С.

КРОС-КУЛЬТУРНА ІНКОНГРУЕНТНІСТЬ, ВТІЛЕНА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ АНЕКДОТАХ, ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ

Завантажити

Строченко Л. В.

КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Завантажити

Тимочко Б. В.

НАЗВИ АНТРОПОГЕННОГО СУХОДІЛЬНОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКО-МОЛДАВСЬКИХ ГРАМОТАХ XIV–XV СТОЛІТЬ

Завантажити

Тищенко З. Р.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЖАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕЗІЇ ТАРАСА МЕЛЬНИЧУКА

Завантажити

Тищенко О. В.

НОМІНАЦІЯ ТА СИМВОЛІКА ПРЕДМЕТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ТА ПАРЕМІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

Завантажити

Ус Г. Г.

ЯВИЩЕ ВАРІАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА 20-50 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантажити

Цапів А. О.

НАРАТИВ «ДОГОРИ ДРИГОМ» У КАЗЦІ КЕТРІН ХЕЛЛЕР «БІЛОСНІЖКА: НЕВІДОМА ІСТОРІЯ»

Завантажити

Шмігер Т. В.

ПЕРЕКЛАД ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТОТИПНОГО АНАЛІЗУ

Завантажити

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Слободяник В. І.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

АНОТАЦІЇ

Марчишина А. А.

Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів): монографія / А. А. Марчишина. – Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2018. – 452 с.

Завантажити

Кутуза Н. В.

Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія: Наталя Валеріївна Кутуза. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 736 с.

Завантажити

П’єцух О. І.

Парламентські дебати Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі : монографія / О. І. П’єцух. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. – 388 с.

Завантажити

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

Завантажити