Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Порядок рецензування

Порядок рецензування

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів (двостороннє «сліпе» рецензування).

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у відповідності до «Вимоги до оформлення та подання статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному редактору.

Відповідальний редактор видаляє із статті відомості про автора (-ів) (кодування статті).

Закодована стаття надсилається електронною поштою члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за змістом статті.

Член редколегії, що одержав закодовану статтю, заповнює типову форму і обирає один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.

У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати аргументоване пояснення причин такого рішення.

Термін підготовки рекомендацій – протягом тижня з моменту одержання статті.

Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному редакторові.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії.

Рішення редакції направляється авторові (-ам).