Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 13 / 2023

Випуск 13 2023

Випуск № 13 / 2023    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Бабій І. В., Кучвара Л. Б. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Завантажити

Бабій І. В., Терех Т. М. AФIКСAЛЬНІ СПOСOБИ СЛOВOТВOРEННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Завантажити

Барнич І. І., Маланюк М. С., Змисла С. В. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Завантажити

Ващенко К. О., Ольховська Н. С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АГРОТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)

Завантажити

Verhovtsova O. M., Ishchenko O. V., Kutsenko O. V. A STUDY OF CANINE PAREMIAS AND THEIR CULTURAL SIGNIFICANCE

Завантажити

Glinka N. V., Voloshchuk I. P., Usyk G. M. DIGITAL COMMUNICATION IN THE WARTIME

Завантажити

Глінка Н. В., Мачулянська А. В. АЛЮЗІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В ІДЕОСТИЛІ Д. Г. ЛОУРЕНСА

Завантажити

Дем’янчук Ю. І. КОРПУСНО-ПРИКЛАДНЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ РАКУРС

Завантажити

Дружбяк С. В., Рій А. В. АСОЦІАТИВНА МЕРЕЖА «КРИЗА» В ПРОМОВАХ ДЖО БАЙДЕНА

Завантажити

Євланова О. О. МОВНИЙ РОЗБІР СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ДЕБАТІВ (ПЕТР ПАВЕЛ VS. АНДРЕЙ БАБІШ)

Завантажити

Журба С. С. МАРКЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ «ХОЗАРСЬКИЙ СЛОВНИК» МИЛОРАДА ПАВИЧА

Завантажити

Заваринська М. С. АМБІВАЛЕНТНА НАРАТИВНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В АНГЛОМОВНІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ МІНІМІЗОВАНІЙ ПРОЗІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОСТКЛАСИЧНОЇ НАРАТОЛОГІЇ

Завантажити

Іванченко М. Ю., Іванишин Н. Л., Барнич І. І. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ СФЕРИ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ

Завантажити

Куранда В. В. ІНШОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІТАЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Кучмак К. І. ЕЛЕМЕНТАРНІ ПАРАДИГМАТИЧНІ КЛАСИ УКРАЇНСЬКИХ ГІДРОНІМІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІІ ВІДМІНИ МІШАНОЇ ГРУПИ

Завантажити

Lutsenko R. I. THE THEORY OF MULTIMODAL CLUSTERS (ON THE MATERIAL OF MODERN BRITISH POLITICAL TEXTS OF DIFFERENT VIDEO GENRES)

Завантажити

Matiienko-Silnytska A. V., Poliakova H. P., Yakovlieva M. L. TRANSLATIONAL PECULIARITIES OF IT SLANG: SEMANTIC ASPECT

Завантажити

Москальов Д. П., Коцюба О. О. ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОВОРОТ В КИТАЙСЬКІЙ ПРОЗІ ЖАНРУ 新历史小说: ВІД ІСТОРІЇ ДО ПОСТІСТОРІЇ

Завантажити

Moskaliuk O. V., Poliakova H. P., Pshoniak V. O. POSITIVE AND NEGATIVE EVALUATION: WAYS OF RENDERING

Завантажити

Naboka O. M., Matsera O. A., Shagala L. B. NEOLOGIZATION IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE AND WAYS OF ITS RENDERING

Завантажити

Ocheretna O. Yu. THE INTERACTION OF VERBAL AND NON-VERBAL COMPONENTS IN MODERN ENGLISH INTERNET DISCOURSE

Завантажити

Poliakova H. P. WAYS OF EXPRESSION AND RENDERING OF ASSOCIATIVE IRONY IN ENGLISH LITERARY TEXT

Завантажити

Приходченко О. О. МОВЛЕННЄВИЙ АКТ У СВІТЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Завантажити

Приходько Г. І. КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КАТЕГОРІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Завантажити

Сердега Р. Л. ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСЕМ У СЛОВНИКУ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Завантажити

Sydorenko Yu. I. PROPER NAMES IN FANTASY GENRE AND THEIR TRANSLATION

Завантажити

Tasmasys O. O. THE DEVELOPMENT OF A DETECTIVE STORY IN CULTURAL AND HISTORIC PERSPECTIVE

Завантажити

Tyshchenko O. V., Babelyuk O. A., Koliasa O. V. LANGUAGE MEANS OF REVEAVING THE CONCEPT OF SECURITY: CULTURAL ASPECT

Завантажити

Тищенко О. В., Вовк М. Т., Башинська А. О. СПЕЦИФІКА ПЕРЕДАЧІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ ПОЛЬСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Завантажити

Тур О. М., Шабуніна В. В. МІЖАСПЕКТУАЛЬНІ, МІЖПАРАДИГМАЛЬНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Завантажити

Fedurko O. M. LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING GENDER IN THE ENGLISH LANGUAGE

Завантажити

Чура А. В. ТЕМАТИЧНА ГРУПА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ «НАЗВИ ПОСАД» В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ БІБЛІЇ XIX–XX СТОЛІТЬ

Завантажити

Shagala L. B. ABBREVIATIONS AND ACRONYMS IN ENGLISH TECHNICAL TEXTS: DIFFICULTIES IN TRANSLATION

Завантажити

Щербина Д. В. ФОРМАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОЗМЕЖУВАННЯ «ХИБНИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА»: МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ І ПАРОНІМІВ

Завантажити