Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 10 / 2021

Випуск 10 2021

Випуск № 10 / 2021    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Борбенчук І. М., Забродська А. В.

МОВНОСТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА ІДІОСТИЛЮ Е. ҐІЛБЕРТ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ У РОМАНІ “EAT, PRAY, LOVE”

Завантажити

Босенко О. В., Чуланова Г. В.

ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ СУГЕСТІЇ У РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ

Завантажити

Гайденко Ю. О., Сергеєва О. О., Тищенко М. А.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКОРОЧЕНИХ СЛІВ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ

Завантажити

Гончарова О. О., Ковальчук І. В.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ ПІСЕННОГО КОНКУРСУ ЄВРОБАЧЕННЯ

Завантажити

Дерій М. А. ВТІЛЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ У ПРИГОДНИЦЬКОМУ РОМАНІ ДЖЕКА ЛОНДОНА «СЕРЦЯ ТРЬОХ»

Завантажити

Iegorova A. V. FROM THE DAWN OF NARRATIVE STUDIES TO THE ’NARRATIVE TURN’

Завантажити

Казимір І. С. КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ В ГАЗЕТНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

Завантажити

Karaban V., Verba L., Karaban A. USAGE OF FILLER AND “EMPTY” WORDS IN ENGLISH AND UKRAINIAN

Завантажити

Кирильчук О. М. ГЕРОЙ-МЕДІАТОР В СИСТЕМІ КОНТРДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Завантажити

Комлик Н. Ю. ЗВУЖЕНИЙ РЯД СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ: ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ЧИННИКИ ЛІМІТАТИВНОСТІ

Завантажити

Kryknitska I. O. TED TALK AS AN OBJECT OF RHETORIC RESEARCH

Завантажити

Макарук Л. Л. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У КОРПУСІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Завантажити

Mashchenko A.-M. A. EINFLUSS DER EXPANSION AUF DAS FUNKTIONIEREN DER PHRASEOLOGISMEN IN WERBETEXTEN

Завантажити

Мізін К. І. ПРИЧИНИ НЕАДЕКВАТНОГО ВІДТВОРЕННЯ ОБСЦЕННОЇ ЛЕКСИКИ В НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Завантажити

Никитюк С. І. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ АНГЛІЙСЬКИХ УРБАНОНІМІВ, КОСМОНІМІВ ТА ВЛАСНИХ ІМЕН

Завантажити

Петрова Озель Л. П., Скразловська І. А. АНТРОПОНІМИ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ І ТУРЕЦЬКОЇ МОВ)

Завантажити

Пожар А. Б. МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЕКСПРЕСИВІВ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ: ТИПИ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ

Завантажити

Присяжнюк Л. Ф. ВІРТУАЛЬНІ СТАНИ СВІДОМОСТІ В ОБРАЗНО-НАРАТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ ПРОЗИ

Завантажити

Ruda A. V. THE TRANSLATING PECULIARITIES OF ENGLISH PUBLICIST TEXTS INTO THE UKRAINIAN LANGUAGE

Завантажити

Страшко І. В. ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА «КОРПУС» У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ

Завантажити

Телець Ю. В. ПСИХОЛОГІЧНО-ГЕДОНІСТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ СЕКСУАЛЬНОГО ФЕТИШИЗМУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Завантажити

Чорний І. В.

КОХАННЯ І УМОВНОСТІ ЯК ОСНОВА КОНФЛІКТУ В ІСТОРИЧНИХ ДЕТЕКТИВАХ ІДИ ЗМЄЄВСЬКОЇ

Завантажити

Щербак О. В. НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СТРАТЕГІЙ ВПЛИВУ В УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ КІНОТЕКСТАХ

Завантажити