Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 7 / 2020

Випуск 7 2020

Випуск № 7 / 2020    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Бабелюк О. А., Дідух Л. І.

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19 В АНГЛОМОВНОМУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Барнич І. І.

АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Завантажити

Бойко М. І.

УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СУРЖИК НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Завантажити

Долинська Л. М.

ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ОЛЕНИ ТЕЛІГИ

Завантажити

Іванишин Н. Л.

КОНЦЕПТ HATE SPEECH У МЕДІА-ДИСКУРСІ

Завантажити

Іванченко М. Ю.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

Завантажити

Качур І. В.

ОЗНАКОВІ МЕТАФТОНІМІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ БЛЕНДИ У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ

Завантажити

Крупка Л. О.

ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА

Завантажити

Крупка М. А.

МОДЕЛІ ПАМ’ЯТІ У РОМАНІ ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО «ВІДЛУННЯ»

Завантажити

Маланюк М. С.

ТЕРМІНИ ТУРИЗМОЛОГІЇ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОСПЕКТІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ РАКУРС

Завантажити

Маслова С. Я.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ НЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Завантажити

Пухонська О. Я.

АВТОРСЬКИЙ НАРАТИВ ПАМ’ЯТІ: ВІД ДРУГОРЯДНОГО ДО ДОМІНАНТНОГО (ЗА «ДЕФІЛЯДОЮ В МОСКВІ» В. КОЖЕЛЯНКА)

Завантажити

Руда А. В.

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИКУРСУ

Завантажити

Смаглій В. М.

ФОНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ WORD

Завантажити

Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M.

DERIVATIONAL ANTONYMS PATTERNS IN ENGLISH TOURISM TERMINOLOGY

Завантажити

Zavarynska M. S.

POETIC MEANS OF REVEALING UNCERTAINTY IN POSTMODERN EXPERIMENTAL TEXTS

Завантажити

 

АНОТАЦІЇ

Завантажити