Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 5 / 2019

Випуск № 5 / 2019    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Білоус Н. В.

ДВОЇСТІСТЬ СВІТУ ПОЧУТТІВ У ПОЕЗЇЇ А. ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ

Завантажити

Бігунова Н. О.

СТАТУСНІ ТА ГЕНДЕРНІ СТОСУНКИ УЧАСНИКІВ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ КОМПЛІМЕНТУ ТА ЛЕСТОЩІВ

Завантажити

Василькевич Г. П.

КУЛЬТУРНИЙ ТЕКСТ КРАЄЗНАВЧОЇ ТЕМАТИКИ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Завантажити

Вовк О. В.

МАНІФЕСТАЦІЯ ЕМОЦІЇ ЖАХУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОПИСІВ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПЕРСОНАЖІВ-ЖЕРТВ

Завантажити

Гірняк О. Г.

ЕМОЦІЯ ГНІВУ У СУЧАСНІЙ ЕМОТИВНІЙ ЛЕКСИЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Грабовецька О. С.

ВІДТВОРЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ “THE MASTER” ОСКАРА ВАЙЛДА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Завантажити

Грищенко О. В.

ART-ТЕХНІКА КАТЕРИНИ БІЛОКУР: ПИСАТИ, ЩОБ ПАМ’ЯТАТИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. ЯВОРІВСЬКОГО «АВТОПОРТРЕТ З УЯВИ»)

Завантажити

Гудманян А. Г., Сітко А. В., Струк І. В.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНА АДЕКВАТНІСТЬ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Завантажити

Добровольська М. Б.

ПОНЯТТЯ ІМПЛІЦИТНОСТІ ТА ІМПЛІЦИТНОЇ ОЦІНКИ В ЛІНГВІСТИЦІ

Завантажити

Іванченко М. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР ЗРАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Завантажити

Кобилко Н. А.

КОЛЬОРОВА СИМВОЛІКА ОБРАЗУ ДОРОГИ В ХИМЕРНОМУ ПРОЗОПИСЬМІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА ТА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

Завантажити

Корнєлаєва Є. В.

ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ЕВФЕМІЗМІВ

Завантажити

Літвінова Н. В.

ПРИЧИНИ, ВИДИ ТА ЗАСОБИ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН У СЛОВІ

Завантажити

Лефтерова О. М.

ОБРАЗ ПЕЧЕРИ В ТЕКСТІ РИМСЬКОЇ АНТИЧНОСТІ

Завантажити

Маланій Н. І.

ДИЗАБІЛИТІ В БРИТАНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Завантажити

Мороз Л. В.

ТИПИ РОЛЬОВОГО ГЕРОЯ У ЛІРИЦІ ІВАНА ФРАНКА

Завантажити

Mosiichuk A. V., Grachova I. Ye.

ANCIENT POETICS AS A PRECURSOR OF COGNITIVE STUDIES OF POETIC SYNTA

Завантажити

Петренко Л. О.

КОНЦЕПТОСФЕРА ПОРИ РОКУ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Завантажити

Петров О. О., Юмрукуз А. А.

ПОНЯТТЄВИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ «ЗГОДА» В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА ТУРЕЦЬКІЙ МОВАХ

Завантажити

Приймак Д. М.

ПРОТИСТОЯННЯ ЗАПОЗИЧЕННЯМ У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ТЕРМІНОТВОРЕННІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантажити

Приходченко О. О.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПОЗИЦІЇ ЖИТТЯ – СМЕРТЬ ІКОНІЧНИМИ ЗНАКАМИ-ДІАГРАМАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ГОТИЧНИХ РОМАНІВ ПРО ВАМПІРІВ)

Завантажити

Приходько Г. І.

ПОЛІСТАТУСНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ

Завантажити

Савіна Ю. О.

ІНКОНГРУЕНТНІСТЬ ЯК КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ КОМІЧНОГО ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Завантажити

Stasenko R.

STEREOTYPISCHES BILD DER JUDEN ANHAND DER WERKE VON LEOPOLD VON SACHER-MASOCH

Завантажити

Телегіна Н. І., Цюцяк І. М.

ФУНКЦІЇ ТА ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДТЕКСТУ В РОМАНІ ФРАНЦУАЗИ САГАН «ОХОРОНЕЦЬ СЕРЦЯ»

Завантажити

Телеки М. М.

ЕПОНІМНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ІНФЕКТОЛОГІЇ

Завантажити

Тищенко О. В.

РУХОМІ І ДИНАМІЧНІ ІГРИ: НОМІНАЦІЯ, СИМВОЛІКА, ПРАГМАТИКА (СЛОВ’ЯНО-ГЕРМАНСЬКІ КОНТЕКСТИ ТА ПАРАЛЕЛІ)

Завантажити

Царьова І. В.

ВАРІАНТНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ МОВИ

Завантажити

Шостак О. Г.

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ КОРІННИХ НАРОДІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ

Завантажити

Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Romanchuk O. V.

THE CHARACTERISTICS OF ENGLISH TERMS STRUCTURE IN TOURISM INDUSTRY

Завантажити

АНОТАЦІЇ

Калько В.

Українські паремії: семантика, синтактика, прагматика: [монографія] / В. Калько. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – 562 с.

Завантажити

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

Завантажити