Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 2 / 2017

Випуск № 2 / 2017    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Artiukhova A. A.

DAS RHETORISCHE GRUNDMUSTER DER JURISTISCHEN KOMMUNIKATION 

Завантажити

Бурківська А., Лопатюк Н.

СПЕЦИФІКА АСПЕКТУАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ НЕРОЗДІЛЬНИХ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ

Завантажити

Демидяк І. Р.

ГЕНЕЗА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОНЯТТЯ «ІНТЕРДИСКУРС»

Завантажити

Домброван Т. И.

ВАЛЕНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА

Завантажити

Дубінська А. В.

МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ПЕРСОНАЖІВ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК В АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ

Завантажити

Єгорова Ю. О.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА КРИЗИ 

Завантажити

Залужна М. В.

ЛІНГВАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В БРИТАНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ 

Завантажити

Лут К. А.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАГМАТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ДИДАКТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Завантажити

Маланюк М. С.

КОНЦЕПТ ТІЛЕСНОСТІ У ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

Завантажити

Петлюченко Н. В.

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ХАРИЗМА» В НЕМЕЦКОЙ И УКРАИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Завантажити

Приходько Г. І. 

ОЦІНКА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ: КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завантажити

Скрябіна В. Б.  

ІГРОВІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ

Завантажити

Тищенко О. В.

МЕТАФОРИКА ТА ФРАЗЕМІКА ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПРОЯВ ПОБУТОЦЕНТРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЬСЬКОЇ ТА ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ) 

Завантажити

Томчаковская Ю. О.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА CHARM/ЧАРІВНІСТЬ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ (КОНТРАСТИВНЫЙ АСПЕКТ) 

Завантажити

Хацер Г. О. 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ТЕРМІНОУТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ) 

Завантажити

Чернякова В. А.

ЖЕНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ПРОСОДИЧЕСКИЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Завантажити

Шуневич Б. І.

«АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ»: ЕТАПИ УКЛАДАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОПОВНЕННЯ 

Завантажити

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

 

Завантажити

АНОТАЦІЇ

Англо-український словник пожежно-технічних термінів – Понад 20 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 354 с.

 

Завантажити

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.

 

Завантажити