Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 14 / 2023

Випуск 14 2023

Випуск № 14 / 2023    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Бабелюк О. А. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МЕТАФОР У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХІД

Завантажити

Базилевич Н. В. ОБРАЗ АФРОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЖІНКИ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ ГАРРІЄТТИ МАЛЛЕН “TREE TALL WOMAN”

Завантажити

Гамерська І. І. ЯВИЩЕ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Завантажити

Гулик Ю. В. ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ПРОФІЛІВ ТЕКСТІВ

Завантажити

Dyshleva S. M., Dyshleva H. V., Khyzhun Ya. V. COMPOUND SENTENCES IN ENGLISH LANGUAGE: PROBLEMS OF IDENTIFICATION

Завантажити

Змінчак Н. М. ФЕНОМЕН ВІДЧУЖЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТРАКТУВАННІ ВАЛЕНТИНА ТАРНАВСЬКОГО

Завантажити

Іваницька Н. Б., Терещенко Л. Я. ПРАГМАТИКА СТРАТЕГІЇ АДРЕСАТНОСТІ В ЖАНРІ «ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЮ»: МІЖМОВНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Lelet I. O. SOCIOLECTAL LINGUISTIC VARIABILITY AMONG CONTEMPORARY BRITISH YOUTH: COMPREHENSIVE EXAMINATION

Завантажити

Лопушанський В. М. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАМБУРЗЬКОГО ДІАЛЕКТУ

Завантажити

Maslova S. Ya. LINGUOCULTOROLOGICAL APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS: TRANSLATION ASPECT

Завантажити

Okulova L. O. UNVEILING CULTURAL NUANCE: APPROACHES AND TECHNIQUES FOR RENDERING SOCIO-POLITICAL REALIA IN ENGLISH PUBLICISTIC TEXTS

Завантажити

Ruda A. V. MIRRORING OF THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD AS THE SPECIFICS OF THE NATIONAL WORLDVIEW: PROVERBS AND SAYINGS ANALYSIS

Завантажити

Yablonska T. M. THE SPECIFICS OF USING MARITIME IDIOMS IN THE APPROPRIATE CONTEXT

Завантажити

Yalovenko O. V. CONCEPTUAL METAPHORS “DAKNAM” AND “BHALONAM” IN MODERN DISCOURSE

Завантажити

Яницька І. Ю. СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РЕАГУВАННЯ НА ТУРЕЦЬКІ КОМПЛІМЕНТИ

Завантажити

Яницька І. Ю. СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО І СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

Завантажити

Яскевич О. К., Кравців М. М., Дачук О. ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД СУБКОЛОКВІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Завантажити