Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 1 / 2017

Випуск № 1 / 2017    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Бабелюк О. А.

ПРИНЦИП ІГРОВОЇ ПОЕТИКИ: АМБІВАЛЕНТНА ГРА ЧИ ГРА АМБІВАЛЕНТНОСТІ?

Завантажити

Білецька О. В.

ГРАФІЧНА ФОРМА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОСЕМІОТИКИ

Завантажити

Залужна М. В.

МОВНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ 

Завантажити

Іванченко М. Ю.

МЕТАФОРИЧНА АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Козяревич-Зозуля Л. В.

ФАСЦИНАТИВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Завантажити

Лут К. А., Попова О. І.

ВПЛИВ ПРАГМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПЕРЕКЛАД РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ

Завантажити

Марчишина А. А.

КВІР- І ТРАНС-ІДЕНТИЧНІСТЬ: ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПЛЮРАЛІЗОВАНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ДУАЛЬНОСТІ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

Завантажити

Мелько Х. Б.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ МОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ СОФІ КІНСЕЛИ) 

Завантажити

Mykhaylenko V. V.

SIGHT TRANSLATION: TRAINING ALGORITHM

Завантажити

Пальчевська О. С. Ф

РАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ПРОСТОРОВИМ КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ (СПРОБА ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО АНАЛІЗУ)

Завантажити

Петлюченко Н. В.

ПРОСОДИЧНІ ТА КІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОВЛЕННЯ ХАРИЗМАТИЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА 

Завантажити

Підгорна А. Б.

МОВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙ ПЕРСОНАЖІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. ОСТІН «SENSE AND SENSIBILITY») 

Завантажити

Приходько Г. І

ОЦІННІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В ТИПОЛОГІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

Завантажити

Приходько І. В.

МЕТАФОРИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ В АНГЛОМОВНІЙ КАНАДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XVIII-XXI СТОЛІТТЯ

Завантажити

Томчаковская Ю. О.

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА CHARMER/ЧАРІВНА ЛЮДИНА В АНГЛИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Завантажити

Хацер Г. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ТА СКЛАДНИХ ТЕРМІНІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ БАНКІВСЬКИХ ЗВІТІВ) 

Завантажити

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

 

Завантажити

АНОТАЦІЇ

Англо-український словник пожежно-технічних термінів – Понад 20 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 354 с.

 

Завантажити

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.

 

Завантажити